Jazz FM Radio Jazz FM Radio Защото музиката има значение!

В момента звучи

Предаване

Уикенд настроение

English
Търсене
104 MHz в София

Реклама

Часови пояс Цена в лева за 30’ клип
07.00 – 11.0027 лв.
11.00 – 17.0017 лв.
17.00 – 21.0027 лв.
21.00 – 07.0017 лв.
Промени във фиксираните цени се прилагат в следните случаи
Фиксирано време + 50%
Поръчка до 20 часа + 50%
Излъчване на рекламен клип над 30' (възможнa продължителност до 50') + 50%
Позициониране на първо или последно място в рекламния блок. + 30%
Споменаване на допълнителна търговска марка + 20%
Излъчване на рекламен клип до 20' - 20%
Излъчване на рекламен клип до 10' - 50%
За излъчване на RDS по време на кампанията + 25%
Платен репортаж / рубрика с продължителност до 1 мин. 200 лв.
Брутен обем Обемна отстъпка
От 0 BGN до 1 500 BGN 7%
От 1 501 BGN до 3 000 BGN 9%
От 3 001 BGN до 15 000 BGN 13%
От 15 001 BGN до 50 000 BGN 17%
От 50 001 BGN до 100 000 BGN 22%
От 100 001 BGN до 150 000 BGN 27%
От 150 001 BGN до 300 000 BGN 31%
Над 300 001 BGN вкл. 33%
Промени във фиксираните цени се прилагат в следните случаи
За продуциране на специална музикална подложка 300 лв.
За клип с ефекти без музикална подложка 80 лв.
За клип с един глас 150 лв.
За клип с два гласа 180 лв.
Комбинация от радиа Отстъпка
2 радио станции 7%
3 радио станции 9%
4 радио станции 13%
5 радио станции 17%
6 радио станции 22%
Изработка на клип Отстъпка
За продуциране на специална музикална подложка 300 лв.
За клип с ефекти без музикална подложка 80 лв.
За клип с един глас 150 лв.
За клип с два гласа 180 лв.
За контакти Консултанти

359 2 803 90 72
359 2 803 90 90

Тарифата е валидна от 10.09.2013 г.
Рекламни агенции ползват 5 % отстъпка.
В цените не е включен ДДС.

sales@btvradiogroup.bg

reklama@btvradiogroup.bg

Рекламен формат Описание Макет Импресии* Уникални* CPM*
Rectangle 1
300x250px или
300x100px
до 50 Kb
Всички страници 1500 400 15 лв.
Таргетирани страници Избери 18 лв.
Rectangle 2
300x250px или
300x100px
до 50 Kb
Всички страници 1500 400 15 лв.
Таргетирани страници Избери 18 лв.
Rectangle 3
300x250px или
300x100px
до 50 Kb
Всички страници 1500 400 15 лв.
Таргетирани страници Избери 18 лв.
Rectangle 4
300x250px или
300x100px
до 50 Kb
Всички страници 1500 400 15 лв.
Таргетирани страници Избери 18 лв.
Rectangle 5
300x250px или
300x100px
до 50 Kb
Всички страници 1500 400 15 лв.
Таргетирани страници Избери 18 лв.
Online Player
300x125px
до 50 Kb
Всички страници 500 200 15 лв.
Таргетирани страници Избери 18 лв.
Transition page Всички страници 500 200 30 лв.
Branding Всички страници 500 200 20 лв.
Брутен обем Обемна отстъпка
От 0 BGN до 5 000 BGN 20%
От 5 001 BGN до 10 000 BGN 25%
От 10 001 BGN до 15 000 BGN 35%
Рекламни агенции ползват 10% отстъпка.
В цените не е включен ДДС
* Посочените импресии са валидни за работни дни.
За контакти Консултанти

359 2 803 90 72
359 2 803 90 90

sales@btvradiogroup.bg

reklama@btvradiogroup.bg