Jazz FM Radio Jazz FM Radio Защото музиката има значение!

В момента звучи

Предаване

Уикенд настроение

English
Търсене
104 MHz в София

Реклама

Брутна цена, в лева, за едно излъчване на 30“ клип
Часови пояс
София
06:00 – 08:0029 лв.
08:00 – 10:0032 лв.
10:00 – 17:0019 лв.
17:00 – 19:0032 лв.
19:00 – 21:0029 лв.
21:00 – 06:0019 лв.
Промени в посочените по-горе брутни цени се прилагат в следните случаи:
Фиксирано време (избор на даден едночасов период в часови пояс измежду посочените по-горе) + 20%
Позициониранена рекламен клип в самостоятелен рекламен блок (по изключение) + 50%
Позициониране на първо или последно място в рекламния блок + 30%
Позициониране на второ или предпоследно място в рекламния блок + 15%
Тандемни спотове (два спота на един и същ продукт в един и същ рекламен блок, които са съдържателно и имиджово свързани) + 15%
Споменаванена допълнителна търговска марка + 20%
Цена за излъчване на клип с дължина, различна от 30" * Коефициент (%) от цената за 30" клип
Клип 5" - 50%
Клип 10" - 40%
Клип 15" - 25%
Клип 20" - 10%
Клип 25" - 5%
Клип 35" + 20%
Клип 40" + 40%
Клип 45" + 60%
Клип 50" + 80%
Клип 55" + 90%
Клип 60" + 100%
Нетен обем (след отстъпки и преди ДДС) Обемна отстъпка
От 0 BGN до 1 500 BGN 7%
От 1 501 BGN до 3 000 BGN 9%
От 3 001 BGN до 10 000 BGN 11%
От 10 001 BGN до 15 000 BGN 13%
От 15 001 BGN до 40 000 BGN 17%
От 40 001 BGN до 75 000 BGN 22%
От 75 001 BGN до 100 000 BGN 24%
От 100 001 BGN до 200 000 BGN 26%
От 200 001 BGN до 300 000 BGN 28%
От 300 001 BGN до 400 000 BGN 29%
Над 400 000 BGN. 30%
Комбинация от радио програми в bTV Radio Group Отстъпка за комбинация **
2 радио програми 5%
3 радио програми 7%
4 и повече радио програми 9%
Цени за изработка на клип Цена за клип с един глас Цена за клип с два гласа
За клип със сценарий на текст, запис и обработка 180 лв. 210 лв.
За клип с готов текст от клиента, запис и обработка 150 лв. 180 лв.
За контакти Консултанти

359 2 803 90 72
359 2 803 90 90

* Горните цени се прилагат за клипове, чиято дължина е кратна на 5. Клипове с междинни дължини се закръгляват, както следва: завършващите на 1, 2, 6 и 7 – към по-ниската, а на 3, 4, 8 и 9 – към повисоката цена.

** Отстъпката се прилага, при условие че броят на излъчванията, заявени във всяка следваща радио програма, е най-малко 50% от най-големия брой излъчвания, заявени в някоя от радио програмите от комбинацията.

Тарифата е валидна от 01.02.2020 г.

Отстъпките се прилагат последователно върху брутната цена на излъчванията (стойността преди отстъпки и преди ДДС).

Платен репортаж/рубрика с продължителност до 1 минута – 300 лв., не се прилагат отстъпки.

Цените за изработка на аудио клип важат за клип, подлежащ на излъчване единствено в радио програмите на bTV Radio Group за период до 1
(една) година от изработването му.

Рекламни агенции ползват 5% агенционна отстъпка.

Всички посочени по-горе в тарифата цени са в лева, без ДДС.

sales@btvradiogroup.bg

Рекламен формат Описание Макет Импресии* Уникални* CPM*
Rectangle 1
300x250px или
300x100px
до 50 Kb
Всички страници 1500 400 15 лв.
Таргетирани страници Избери 18 лв.
Rectangle 2
300x250px или
300x100px
до 50 Kb
Всички страници 1500 400 15 лв.
Таргетирани страници Избери 18 лв.
Rectangle 3
300x250px или
300x100px
до 50 Kb
Всички страници 1500 400 15 лв.
Таргетирани страници Избери 18 лв.
Rectangle 4
300x250px или
300x100px
до 50 Kb
Всички страници 1500 400 15 лв.
Таргетирани страници Избери 18 лв.
Rectangle 5
300x250px или
300x100px
до 50 Kb
Всички страници 1500 400 15 лв.
Таргетирани страници Избери 18 лв.
Online Player
300x125px
до 50 Kb
Всички страници 500 200 15 лв.
Таргетирани страници Избери 18 лв.
Transition page Всички страници 500 200 30 лв.
Branding Всички страници 500 200 20 лв.
Брутен обем Обемна отстъпка
От 0 BGN до 5 000 BGN 20%
От 5 001 BGN до 10 000 BGN 25%
От 10 001 BGN до 15 000 BGN 35%
Рекламни агенции ползват 10% отстъпка.
В цените не е включен ДДС
* Посочените импресии са валидни за работни дни.
За контакти Консултанти

359 2 803 90 72
359 2 803 90 90

sales@btvradiogroup.bg

reklama@btvradiogroup.bg