Jazz FM Radio Jazz FM Radio Защото музиката има значение!

В момента звучи

Предаване

Jazz FM хитове

English
Търсене
104 MHz в София

Новини

Виена показва в София жилищната среда на XXI век

На 7 март в присъствието на д-р Михаел Лудвиг, член на правителството на Община Виена и отговорящ за ресора „Жилищна политика, строителство и благоустройство“, в Централния дом на архитектите в София ще бъде открита изложбата “Виенският модел. Жилищна среда за XXI век.”, която ще бъде може да бъде разгледана до 28 март. Експозицията е подготвена от Австрийския културен форум Ню Йорк със съдействието на Община Виена, която има дългогодишна традиция в областта на социалната жилищна политика.

Изложбата илюстрира изключителните постижения на Виена в областта на жилищното строителство през последните пет години. Много нови жилищни проекти, намиращи се в различни части в австрийската столица, са уникални примери за иновативна архитектура, градска жилищна среда, ревитализация на квартални пространства и създаване на нови общности. Идеята на организаторите е, че не е достатъчно просто да се представи завладяващата жилищна архитектура. Затова изложбата преминава и зад фасадите, за да опише процеса, който прави възможна реализацията на жилищни проекти.

От 20-те години на миналия век австрийската столица реализира една от най-мащабните програми за строителство на жилища, съфинансирани с бюджетни средства. Днес около 60 % от виенчани живеят в субсидирани жилища. Около 220 000 жилища са собственост на общината, което представлява 25 % от жилищния фонд. Благодарение на иновативната политика за обществени поръчки, основаваща се на т.н. конкурси за инвеститорите, непрекъснато се повишават стандартите за жилищата и качеството на строителството. Целта на конкурсите за инвеститори е да се обединят архитектурното, екологичното и социалното качество, като се запазят в същото време достъпни нива на наемите и се гарантира функциониращ многообразен социален облик във всички квартали. По този начин жилищната политика има решаващо значение за това, че за пета поредна година Виена е градът с най-високо качество на живот в света. И тъй като градът продължава да расте, и в бъдеще основното внимание ще бъде насочено към теми като интеграция и урбанистична идентичност, а изкуството в публичните пространства ще продължава да има съществено присъствие при изграждането на новите квартали.

За изложбата "Виенският модел. Жилищна среда за XXI век" разговаряхме с българския архитект Петър Торньов, който 16 години е живял в австрийската столица. Интервюто можете да чуете в "Аудио" на тази публикация.


Снимка: Община Виена

Подобни